Wilma Wonen treedt toe tot de NEPROM

04-07-2019 – De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt Wilma Wonen als nieuw lid. Met Wilma Wonen versterkt de NEPROM haar ledennetwerk. De passie voor en het op professionele wijze vervullen van de opdrachtgeversrol bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, is wat de leden van de NEPROM bindt.

Het NEPROM lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM biedt ons en onze medewerkers een platform om vakgenoten te kunnen ontmoeten, om met professionals over vraagstukken van gedachte te kunnen wisselen en om aan kennisdeling te doen. Daarbij kunnen wij, als NEPROM-lid, onze stem laten horen in het ruimtelijk-maatschappelijke debat en over de toekomst van het vakgebied.

De NEPROM groeit
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven. De belangstelling voor het NEPROM-lidmaatschap is in het afgelopen jaar sterk toegenomen en is continu aan het vernieuwen.

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!