Wilma Wonen ontwikkelt residentiële projecten met een sterke focus op de eindgebruiker. In de stad, in het dorp en door heel Nederland. Op grootschalige en op kleinere projectlocaties.

Het creëren van toegevoegde waarde en het omarmen van maatschappelijke vraagstukken zoals inclusiviteit, circulariteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. Dit doen we met vakmanschap, integriteit en vanuit een solide basis met een gezonde financiële armslag. Wilma, als familiebedrijf met een goede naam en een lange staat van dienst, staat voor het realiseren van toegevoegde waarde en het aangaan van menselijke en zakelijke relaties voor de lange termijn.

Wilma Wonen is lid van de NEPROM, de brancheorganisatie van maatschappelijk betrokken project- en gebiedsontwikkelaars in Nederland. De NEPROM controleert haar leden op zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals opgesteld in de NEPROM-gedragscode.

Projecten met een eigen signatuur
Wilma Wonen ontwikkelt woningbouw met een duidelijke signatuur. Of het nu gaat om een stedelijke ontwikkeling, een inbreidingslocatie in een dorpskern of om landelijk wonen midden in de natuur. Elk project begint met een frisse blik en een luisterend oor voor de mens, de plek en de omgeving.

Het voeren van een open dialoog met omwonenden, toekomstige bewoners en stakeholders vormt de basis van waaruit wij werken. Door participatie serieus te nemen en belanghebbenden zorgvuldig te informeren zorgen we dat verwachtingen kloppen, dat afspraken helder zijn en er transparantie heerst. Hierdoor realiseren we projecten die gefundeerd zijn op lokaal draagvlak, de juiste waarden en met een optimale, eigen signatuur.

Integraal ontwikkelen
Ontwikkeltrajecten in de bouw zijn in toenemende mate complexe en multidisciplinaire opgaven waarbij de lat steeds hoger komt te liggen. Niet alleen in het woonproduct, maar ook in het proces ernaartoe. Wilma werkt daarom samen met ontwikkelpartners met een bewezen staat van dienst en een hoge mate van professionaliteit. Hierdoor borgen we kwaliteit vanaf de eerste planvorming, via de uitvoering, tot de oplevering en erna. Wilt u meer weten over onze werkwijze of nader kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op.

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!