Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Land van Anna

08-08-2022 – Afgelopen week ondertekenden CRA Vastgoed, Huybregts Relou en Wilma Wonen een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van Land van Anna in Goirle.

De overeenkomst werd getekend door Bas Dikker van CRA Vastgoed, Wouter Bezemer van Huybregts Relou en Ronald Tol van Wilma Wonen. De drie familiebedrijven werken samen aan de realisatie van dit bijzondere woningbouwproject aan de zuidrand van Goirle.

De nieuwe wijk grenst straks aan natuurgebied Gorp & Roovert. Door de functies wonen, water, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie in samenhang te ontwikkelen, krijgt het gebied aan de Zuidrand van Goirle een compleet nieuwe impuls.

Het HAVEP-terrein is eigendom van de familie Van Puijenbroek die een sterke verbondenheid heeft met Goirle. Tegelijkertijd heeft zij de ambitie om duurzame vooruitgang te versnellen. Dit project biedt de mogelijkheid daar invulling aan te geven.

In bijzondere tijden als deze, waarin (bouw)kosten fluctueren en onzeker zijn, is het mooi dat binnen deze samenwerking goede vaste (prijs)afspraken zijn gemaakt. CRA Vastgoed en Wilma Wonen werkten al eerder succesvol samen. Zo ontwikkelden zij in Eindhoven de nieuwe buurt Vijf van Vorst en de binnenstedelijke herontwikkeling DOK40.

Copyright Wilma Wonen 2023

Site by Alsjeblaft!