Wilma Wonen en Reinbouw winnen aanbesteding woningbouw De Weide II Meerkerk

03-11-2022 – In woningbouwproject De Weide II in Meerkerk worden tussen 2023 en 2028 150 woningen gebouwd. Om een ontwikkelaar te kunnen selecteren heeft de gemeente Vijfheerenlanden een aanbesteding gehouden voor de bouw van 105 vrijesectorwoningen, 45 sociale woningen, bruggen, infrastructuur en openbare ruimte. Ontwikkelaarscombinatie Wilma Wonen en Reinbouw zijn daarbij als winnaars uit de bus gekomen.

De Weide II ligt tussen de Bazeldijk en Burggraaf in Meerkerk. Wij hebben een plan ingediend onder de titel ‘Meer voor elkaar in Meerkerk’. Het plan kenmerkt zich door een dorpse architectuur met aantrekkelijke lanen, straten, intieme hofjes en doorkijkjes naar brede watergangen met natuurlijke oevers. Er is een divers beeld gecreëerd door gebruik te maken van verschillende kleuren baksteen, rieten kappen af te wisselen met traditionele dakpannen, en schuurwoningen met een herkenbaar agrarisch karakter toe te passen. Door de gehele wijk komt een educatieve vlinderroute die uitnodigt om te wandelen langs de bloemrijke tuinen en over pleintjes en bruggetjes. Deze route voert straks langs de verschillend ingerichte leefgebieden van de vlinder, passend bij zijn levenscyclus, zoals groene ruigtes voor de rups en nectarrijke bloemenborders voor de volgroeide vlinders.

Duurzaamheid
De Weide II is ontworpen met oog voor een duurzame toekomst. De woningen worden energieneutraal gebouwd en circulariteit staat centraal bij het maken van verschillende product- en materiaalkeuzes. De opgewekte zonne-energie wordt tijdelijk opgeslagen in een collectieve buurtbatterij om overbelasting van het net te reduceren. Toekomstige bewoners worden onder andere met een duurzaamheidspaspoort gestimuleerd duurzame(re) keuzes te maken voor hun woning en woonomgeving. Op deze manier wordt De Weide II een duurzame, toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting eind 2023.

Copyright Wilma Wonen 2023

Site by Alsjeblaft!