Nieuwe woonwijk De Bosrande een stap dichterbij

10-11-2022 – Op donderdag 10 november 2022 ondertekenden de gemeente Putten en Bosrande Putten B.V., een samenwerking tussen Wilma Wonen, LATEI en Schoonderbeek BV, een intentieovereenkomst. Hierin staan afspraken om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor de toekomstige woonwijk De Bosrande in Putten. De ondertekening van de intentieovereenkomst is een belangrijke stap voorwaarts in de plannen voor onze nieuwbouwlocatie.

Afgelopen maanden werkten Bosrande Putten B.V. en de gemeente Putten aan plannen om een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk mogelijk te maken. Bedoeling is om te komen tot een gevarieerd aanbod van ruim 200 woningen. De intentieovereenkomst geeft duidelijkheid over het proces, de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwe woonwijk op het voormalige Sligro-terrein. Daarbij spelen thema’s als verkeersontsluiting, toekomstige bewoners, inrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid een belangrijke rol.

Belangrijke stap voorwaarts

“We zoeken naar mogelijkheden om toekomstige woningbouwlocaties, waaronder De Bosrande, te versnellen”, aldus wethouder Bertus Cornelissen (Volkshuisvesting en Wonen). “Het ondertekenen van de intentieverklaring helpt daarbij.” Inzet van de gemeente Putten is om de ruimtelijke procedures vlot te laten verlopen, met aandacht voor een zorgvuldige inpassing in de omgeving: “Dit versteende industriegebied leent zich bij uitstek voor omvorming tot een groene woonwijk. Samen realiseren we hier woningen voor verschillende doelgroepen”, zegt Cornelissen.

Antoni Poot, directeur van LATEI: “Wij zijn verheugd over het ondertekenen van de intentieovereenkomst voor het voormalig Sligro-terrein in Putten. Met het vertrouwen dat hiermee uitgesproken wordt, kijk ik vol goede moed naar de toekomst om samen met de gemeente tot een mooi plan te komen.” Ronald Tol, directeur van Wilma Wonen vervolgt: “Wij kijken ernaar uit om het beste uit deze locatie te halen en een plan te realiseren met een woningbouwprogramma dat recht doet aan de waarde van deze prachtige plek.”

Verdere proces

Nu de intentieovereenkomst is ondertekend, volgen het stedenbouwkundig plan, het (ontwerp) bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. De (financiële) afspraken worden daarna vastgelegd in een zogeheten anterieure overeenkomst. Voor meer informatie: debosrandeputten.nl

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!