Rijn IJssel verkoopt onderwijslocatie Veluwestraat in Arnhem aan ontwikkelaar Wilma Wonen

22-12-2022 – ARNHEM – Rijn IJssel heeft haar onderwijslocatie aan de Veluwestraat in Arnhem verkocht aan Wilma Wonen. Beide partijen hebben hiervoor op 21 december 2022 een koopovereenkomst gesloten.

De precieze ideeën voor de ontwikkeling van deze locatie bevinden zich nog in een pril stadium. Wel staat vast dat deze duurzame bebouwing op een zorgvuldige wijze deel uit gaat maken van het omringende parklandschap en zal bestaan uit een mix aan grondgebonden woningen en appartementen.

Aan duurzaamheid zal bijzondere aandacht worden besteed. “Deze ontwikkellocatie is een aantrekkelijke en centrale plek in Arnhem en ligt prachtig in het parklandschap” licht commercieel manager Matthijs Noordermeer van Wilma Wonen toe. “Deze duurzame woningen worden straks op een zorgvuldige wijze ingepast in de groene omgeving.”

Vertrekken als goede buur
De verkoop volgt na een intensief traject van Rijn IJssel met omwonenden. Zij zijn actief betrokken bij de toekomstplannen van het schoolterrein dat in de wijk Heijenoord ligt. Vertrekken als ‘Goede Buur’ was hier – evenals bij de andere herhuisvestingsoperaties van Rijn IJssel – een belangrijke doelstelling. “Wij hebben jarenlang deel uitgemaakt van deze mooie buurt. Daarom vinden wij het niet meer dan logisch op een zorgvuldige manier te vertrekken”, vertelt directeur projecten Michiel Akkersdijk. “In dat kader zijn we uitgebreid met buurtbewoners in gesprek gegaan en hebben we belanghebbenden bij de plannen betrokken nog vóórdat we het verkooptraject zijn ingegaan.”

Het proces met de buurtbewoners en belanghebbenden heeft ruim een jaar geduurd en geresulteerd in randvoorwaarden die met instemming van de buurt zijn vastgelegd in het ontwikkelkader ‘Wonen in een parklandschap’. Binnen dit ontwikkelkader, vastgesteld door de gemeente Arnhem, zijn de uitgangspunten voor de nieuwe bebouwing gedefinieerd. Rijn IJssel blijft in ieder geval nog dit schooljaar en mogelijk ook volgend jaar gebruiker van de locatie.

ENKA-campus
Rijn IJssel gebruikt de opbrengst van de verkoop voor de realisatie van de ENKA-campus aan de Tivolilaan in Arnhem, het nieuwe kloppende hart van de onderwijsinstelling. Inmiddels zijn de opleidingen voor Techniek & ICT, Kansrijk Techniek, Creatieve Industrie en de Internationale Schakelklas gevestigd op de nieuwe campus. Ook de stafdiensten en het college van bestuur zijn inmiddels verhuisd naar de campus.

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!