Samenwerking met Woningstichting Putten voor De Bosrande

14-03-2023 – Op dinsdag 14 maart ondertekenden Bosrande Putten B.V. (een samenwerking tussen Wilma Wonen, LATEI en Schoonderbeek BV) en Woningstichting Putten een intentiebrief voor de toekomstige nieuwbouwwijk De Bosrande in Putten. Met het ondertekenen van deze brief is de samenwerking voor de sociale huurwoningen op de voormalige Sligro-locatie op hoofdlijnen vastgelegd. De partijen gaan met veel vertrouwen de verdere samenwerking aan.

Bosrande Putten B.V. is voornemens, in samenwerking met de gemeente Putten, een groene, duurzame en natuurinclusieve woonwijk te ontwikkelen met een gevarieerd woningaanbod van meer dan 200 woningen. Conform de woonvisie van de gemeente Putten bestaat 30% hiervan uit sociale huurwoningen. Bosrande Putten B.V. en Woningstichting Putten zijn al sinds 2020 in goed gesprek met elkaar over de invulling van de sociale woningopgave. Eind 2022 hebben de partijen de intentie naar elkaar uitgesproken om te komen tot een visie voor de sociale huurwoningen in het plangebied. Dit werd dinsdag 14 maart bekrachtigd met een handtekening.

Inspelen op de behoefte voor gelijkvloerse woningen

Gerdien van der Ent, directeur- bestuurder van Woningstichting Putten: “Wij zijn heel blij dat wij, samen met Bosrande Putten B.V., sociale huurwoningen op zo’n mooie plek mogen ontwikkelen. Aangezien wij zo vroeg in de ontwikkeling betrokken zijn, kunnen wij inspelen op de sociale woningbehoefte die er in Putten is. Wij hebben de wens voor gelijkvloerse woningen, bij voorkeur passend bij de doelgroep met een ‘klein huishouden’. Een woonwijk met een stedenbouwkundige visie, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omzien, draagt hier naar onze mening sterk aan bij.”

Ronald Tol, directeur van Wilma Wonen, namens Bosrande Putten B.V.: ”De Bosrande wordt een prachtige nieuwe woonwijk in de gemeente Putten. Het wordt een wijk voor iedereen. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend om vroegtijdig samen met Woningstichting Putten op te trekken. Op deze wijze kunnen wij ook woningen voor de mensen met een wat kleinere beurs ontwikkelen.”

Toewerken naar een koopovereenkomst

Nu de intentiebrief is ondertekend volgt de verdere planontwikkeling van de sociale huurwoningen en het opstellen van een beeldkwaliteitplan. De ontwikkeling van het sociale programma gaat uit van het programma van eisen van de Woningstichting. Het doel is om nog dit jaar te komen tot een koopovereenkomst, waarover Bosrande Putten B.V. en Woningstichting Putten nauw met elkaar in overleg gaan. Hierin worden onder andere het aantal sociale woningen, de omvang en de locatie van de woningen binnen het plangebied vastgelegd. Voor meer informatie: debosrandeputten.nl

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!