Ondertekening koopovereenkomst met woningcorporatie Leystromen voor Land van Anna

01-06-2023 – Op donderdag 1 juni ondertekenden VOF Wilma-CRA Goirle (een samenwerking tussen Wilma Wonen en CRA Vastgoed) en woningcorporatie Leystromen een koopovereenkomst voor de sociale woningen van nieuwbouwwijk Land van Anna in Goirle. Met het ondertekenen van deze overeenkomst is de verkoop van de grond en de realisatie van 27 sociale huurappartementen en 16 sociale huurwoningen vastgelegd. Bouwbedrijf Huybregts Relou start in het najaar van 2023 met de bouw van deze woningen.

Leystromen is al ruim 10 jaar betrokken bij de voorstudies van de gehele zuidrand van Goirle, waar Land van Anna onderdeel van is. Medio 2021 startte VOF Wilma-CRA Goirle samen met de woningcorporatie de ontwikkeling van de 27 sociale huurappartementen. Eind 2022 bereikten de partijen overeenstemming over de verkoop en realisatie van de 16 sociale huurwoningen (beneden- en bovenwoningen). Marie-Thérèse Dubbeldam, Directeur-bestuurder van woningcorporatie Leystromen vertelt: “Fijn dat we opnieuw een aantal nieuwe woningen op een prachtige locatie aan ons bezit mogen toevoegen.” De inschrijving voor de sociale huurwoningen verloopt te zijner tijd via ‘Woning in Zicht’.

Sociale woningen met een karakteristieke architectuur

De appartementen komen in de ‘fabrieksbuurt’ van Land van Anna. Dit deelgebied, Rondom de Fabriek, heeft een industriële en ambachtelijke woonsfeer die verwijst naar de historie van de locatie. De architectuur sluit dan ook aan op de thematiek van dit plandeel. Architect KuiperCompagnons heeft een stoer gebouw in vier bouwlagen ontworpen.

De beneden- en bovenwoningen komen bij de entree van Land van Anna en zijn ontworpen door KYK architecten. De architectuur van deze woningen sluit aan op het historische karakter van de omliggende, bestaande woningen en zijn onderdeel van deelgebied In de Velden.

Ronald Tol en Michiel Jongmans vertellen

Ronald Tol, Directeur van Wilma Wonen: ”Ik vind het heel mooi dat wij in goede samenwerking met Leystromen invulling hebben kunnen geven aan het sociale huur programma in ons prachtige Land van Anna. Vanuit dit perspectief hebben wij ook extra woningen aan Leystromen gegund!” Michiel Jongmans, Algemeen Directeur van CRA Vastgoed, vult aan: “In Land van Anna is voor alle doelgroepen een mooie woning beschikbaar. Na de prachtige vrije sector woningen in fase 1, laat fase 2 een variëteit zien van sociale huur en betaalbare koopwoningen. Waarbij de kwaliteit van hetzelfde hoge niveau is.”

Voor meer informatie: landvananna.nl

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!