De Bosrande in Putten: natuurinclusief ontwikkelen tussen bos en dorp

Bosrande Putten B.V., een samenwerking tussen Wilma Wonen, LATEI en Schoonderbeek BV, ontwikkelt aan de Voorthuizerstraat in Putten een duurzame, natuurinclusieve woonwijk: De Bosrande. Een prachtige locatie op de Veluwe, aan de rand van het bos.

De locatie beslaat het voormalige distributiecentrum van Sligro. In het beoogde woningbouwprogramma wordt voorzien in ruim 200 woningen op ‘Puttense schaal’. Dat betekent een groene wijk met ruime opzet en een vriendelijk, landelijk karakter.

Verbinding tussen dorp en bos

Vooralsnog wordt de locatie gedomineerd door de forse loodsen van het voormalige distributiecentrum van Sligro, maar de ambitie is er een plek van te maken die weer een verbinding aangaat met haar omgeving, het bos en de dorpskern.

De bosrijke omgeving wordt optimaal benut in het beoogde plan, met groene lopers en autoluwe straten. De groene lopers dragen bij aan het duurzaam, natuurinclusief en klimaatadaptief ontwerp van de openbare ruimte. De ambitie is om auto´s zoveel mogelijk uit het zicht te parkeren zodat het groene straatbeeld blijft.

Samenwerken is een vanzelfsprekendheid

Samenwerken met alle betrokken partijen doen wij graag. Naast de samenwerking met onze partners LATEI en Schoonderbeek BV en de gemeente Putten zal Wilma Wonen omwonenden, omliggende bedrijven en andere stakeholders in de omgeving betrekken bij de planvorming en zorgvuldig informeren. Met als uitgangspunt dat er straks een prachtige, nieuwe buurt ontstaat die aansluit bij Putten en bij de natuurlijke omgeving.

Meer informatie vindt u op: debosrandeputten.nl

Factsheet

Locatie: Voorthuizerstraat 69, Putten
Opdrachtgever: Bosrande Putten B.V. (een samenwerking tussen Wilma Wonen, LATEI en Schoonderbeek BV)
Omvang: Circa 200 woningen
Start verkoop: Nog onbekend
Start bouw: Nog onbekend
Oplevering: Nog onbekend

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!