Voorthuizerstraat in Putten: een prachtige positie aan de rand van de Veluwe.

Wilma Wonen heeft met de locatie Voorthuizerstraat in Putten een prachtige positie aangekocht aan de rand van de Veluwe. Deze locatie past binnen onze strategie om in de regio Gelderland Zuid actief te zijn.

Transformatie voormalig distributiecentrum Sligro (Emté)

Momenteel worden de bijna 7 hectare nog gedomineerd door de loodsen van het voormalige distributiecentrum van Sligro. De locatie zal worden getransformeerd naar een woningbouwlocatie, die minimaal 2 tot 2 ½ jaar in beslag zal nemen. Om het terrein en opstallen in deze periode niet in verval te laten geraken zullen deze tussentijds verhuurd worden.

Toekomstbestendig woningbouw in samenspraak met gemeente

Het woningbouwprogramma van de locatie zal in overleg met de gemeente Putten vastgesteld worden. Uitgangspunt is de realisatie van circa 150 woningen conform de woonvisie van de gemeente, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de omgeving.

Samenwerken is een vanzelfsprekendheid

Samenwerken met partijen doen wij graag. Naast de samenwerking met de gemeente zal Wilma Wonen belanghebbenden in een vroegtijdig stadium bij het proces gaan betrekken. Door in een vroeg stadium belanghebbenden te betrekken bij het ontwikkelproces kunnen we ons woningprogramma zoveel mogelijk afstemmen op de behoefte van de markt en kunnen procedures binnen een kortere tijd doorlopen worden.

Factsheet

Locatie: Voorthuizerstraat, Putten
Omvang: circa 150 woningen
Start bouw: 2024 (prognose)
Oplevering: eind 2025 (prognose)

Copyright Wilma Wonen 2021

Site by Alsjeblaft!