Nieuw Trompenburg in Lisse: nieuwe woningen binnen de bestaande dorpskern.

Nieuw Trompenburg vormt op dit moment een ‘ontbrekend puzzelstukje’ in Lisse. Een braakliggend terrein waar ooit het woonzorgcentrum Rustoord en daarvoor nog de Austria deurenfabriek stonden. Omdat de ontwikkeling binnen een bestaande woonwijk plaats vindt, vinden wij het belangrijk dat het plan goed aansluit op het karakter van de bestaande bebouwing, zodat het dorpse buurtje op een passende manier wordt voltooid.

Lintbebouwing & ruimtelijk karakter

In ons planconcept zetten we het bestaande stramien van Lisse voort, door de lintbebouwing langs Achterweg, Vuursteeglaan en Heereweg te respecteren en door te trekken binnen de ontwikkeling. En met ruim de helft van het te ontwikkelen oppervlakte aan tuin en openbaar groen, willen we het open en groene karakter van de buurt behouden. Ook kijken we actief naar het goed oplossen en benutten van parkeervoorzieningen en andere maatregelen om de groene en duurzame waarden van de buurt te maximaliseren.

Voor meer informatie: nieuwtrompenburg.nl

Factsheet

Locatie: Nieuw Trompenburg, Lisse
Bouwbedrijf: n.n.b.
Omvang: maximaal 65 woningen
Start bouw: Q1 2022 (planning)
Oplevering: medio 2023 (planning)

Copyright Wilma Wonen 2021

Site by Alsjeblaft!