Terrein Ocrietfabriek in Eembrugge wordt getransformeerd tot waterrijke woonwijk.

Met de verwerving van het terrein van de voormalige Ocrietfabriek in Eembrugge is opnieuw een bijzondere aankoop gedaan in een landelijke omgeving waarbij de omliggende natuur een hoofdrol krijgt toebedeeld. Samen met ontwikkelpartner Heilijgers wordt een nieuwe buurt met hoogwaardige woningen ontwikkeld langs een zijtak van rivier De Eem, in het geografische hart van Nederland.

Van steenachtig fabrieksterrein naar landelijk wonen aan de Eem

De planlocatie ligt aan een zijtak van het riviertje De Eem in Eembrugge, net boven Baarn. Vroeger kende de plek een ‘versteende’, industriële invulling met de bekende Ocrietfabriek, waar de door heel Nederland bekende lavetten werden gemaakt voor de naoorlogse woningbouw: praktische gootstenen gegoten in een mix van steen en beton.

Sinds de sluiting in 2007 is de fabriek gesloopt en zijn de eigenaar en de gemeente Eemnes op zoek gegaan naar een nieuwe, toekomstbestendige invulling van het terrein. Dit jaar is de eigenaar overgegaan tot verkoop van de locatie.

Moderne landschappelijkheid

Momenteel wordt gewerkt aan het planconcept voor de locatie. Daarbij staat voorop dat de landschappelijke waarden van de omgeving uitgangspunt zijn om te komen tot een hoogwaardig woningbouwplan. De Eem, Ocrieteiland en de Eempolder vormen hierbij het kwalitatieve kader waarop in de planontwikkeling wordt aangesloten. Dit betekent dat we zorgvuldig kijken naar de historische bebouwing in de omgeving en hoe daar in materiaalgebruik, kleurgebruik en karakter op wordt aangesloten met een duurzame architectuur en ontwikkelstrategie.

Kijk voor meer informatie op toekomstocriet.nl

Factsheet

Locatie: Ocriet Eembrugge
Opdrachtgever: Wilma Wonen & Heilijgers
Bouwbedrijf: Heilijgers Bouw
Start bouw: nader te bepalen
Oplevering: nader te bepalen

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!