Wonen en winkelen met stedelijke allure in het centrum van Nieuw-Vennep.

In het centrum van Nieuw Vennep ontwikkelen wij samen met GREEN Real Estate een aantrekkelijk centrumplan met stedelijke allure. In de huidige planvorming gaat het om circa 70 huur- en koopwoningen verdeeld over vier bouwlagen met een inpandige parkeervoorziening en een commerciële invulling van de plint.

Toekomstbestendig centrumplan

De planlocatie is centraal gelegen in Nieuw-Vennep en ligt vlak naast het bestaande winkelcentrum de Symfonie. Het wordt begrensd door de Venneperstraat, de Gelevinkstraat en de Poststraat. Vanuit de gemeente, de omwonenden en de winkeliers in de omgeving bestaat er voor de planlocatie een sterke vraag naar een aantrekkelijk leefklimaat waar prettig gewoond, gewerkt en gewinkeld kan worden.

Dit gedeelte van het centrum van Nieuw-Vennep is de afgelopen jaren achtergebleven en verouderd. De huidige uitstraling is voor de omwonenden en ondernemers in het gebied onder de maat. Binnen de planontwikkeling maken wij ons sterk voor een krachtige kwaliteitsimpuls met een positieve impact voor de directe omgeving.

Met deze ambitie als uitgangspunt wordt zorgvuldig naar de aansluiting op de omliggende buurt en de footprint van het project op parkeren, uitstraling van het centrum van Nieuw-Vennep, woonkwaliteit en andere belangrijke omgevingsfactoren gekeken.

Stedelijke allure

Stefanova Architecten tekent aan een centrumplan met een aantrekkelijke, binnenstedelijke uitstraling. De woningen worden gesitueerd rondom een besloten groen hof boven op de parkeerlaag zodat de toekomstige bewoners thuis ook van rust en groen kunnen genieten. Op de begane grond komt een commerciële invulling met extra plafondhoogte en veel daglichtintreding.

Volg het plan op de website Wonen in Mercator

Factsheet

Locatie: Nieuw-Vennep
Opdrachtgever: Wilma Wonen & GREEN Real Estate
Architect: Stefanova Architecten
Bouwbedrijf: n.n.b.
Omvang: n.n.b.
Start bouw: n.n.b.
Oplevering: n.n.b.

Copyright Wilma Wonen 2022

Site by Alsjeblaft!