De Meesters in Veenendaal: comfortabel wonen dichtbij winkelhart

Wilma Wonen werkt midden in Veenendaal aan de ontwikkeling van De Meesters: circa 125 woningen, verdeeld over een tweetal statige appartementengebouwen. Het plan krijgt een duurzaam karakter en wordt ontwikkeld op een locatie in directe nabijheid van het winkelhart van de groene gemeente.

Beter aansluiten bij Veenendaal

Vroeger stond op de plek van de ontwikkeling aan de Schoolstraat de Geldersche School, waar De Meesters haar naam aan te danken heeft. Hierna werd de locatie echter jarenlang gedomineerd door de forse loodsen van Seats & Sofas, waarmee weinig aansluiting bestond op het groene karakter van Veenendaal. Met De Meesters brengen we die aansluiting weer terug en bouwen we mee aan een aantrekkelijke leefomgeving met een duurzaam karakter in het centrum van de gemeente.

Duurzaam karakter & ruimte voor ontmoeting

Binnen het plan borgen we duurzaamheid, ontmoeting, klimaatadaptie en biodiversiteit. Zo ontstaan tussen de gebouwen groene hoven met ruimte voor bewoners om een praatje te maken en voor kinderen om er veilig te kunnen spelen. Deze hoven blijven autovrij, want parkeren gebeurt aan de randen en bij voorkeur halfverhard.

De hofjes worden voorzien van beplanting die de biodiversiteit versterkt en we denken na over nestgelegenheid voor vogels. Via wadi’s wordt het opgevangen regenwater binnen de plangrenzen geleidelijk afgegeven aan de bodem. Daarnaast wordt de haalbaarheid verkend om de restwarmte van overbuurman Carbogen Amcis te gebruiken voor de warmtevoorziening van de appartementen in De Meesters.

Ook het aanzicht van de bebouwing krijgt een groen karakter. We hebben plannen de gevels te voorzien van verticaal groen en begroeide pergola’s zorgen voor een vriendelijke scheiding tussen wonen en parkeren. Op de hoge daken komen zonnepanelen en de daken van lage bouwdelen worden voorzien van sedumplanten. We onderzoeken of er ook gemeenschappelijke daktuinen mogelijk zijn.

Programma & planning

Aan de definitieve invulling van het plan wordt momenteel gewerkt maar de ruimtelijke en programmatische kaders zijn al door de gemeente vastgesteld. De circa 125 koop- en huurappartementen worden verdeeld over twee woongebouwen. Het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw bestond, aan de zijde van de Bevrijdingslaan, uit 6 woonlagen met op de hoeken als ‘accent’ een 7e woonlaag. In dit ontwerp had het gebouw 4 woonlagen aan de Schoolstraat-zijde. Gedurende het participatietraject met omwonenden en andere belanghebbenden is het ontwerp aangepast. Het huidige ontwerp van het gebouw bestaat in het geheel uit 5 woonlagen en heeft ‘accenten’ op de hoeken van 6 woonlagen.

Voor meer informatie over de uiteindelijk planinvulling en planning kunt u terecht op de projectsite van De Meesters: demeestersveenendaal.nl

Factsheet

Locatie: Schoolstraat 100, Veenendaal
Omvang: Circa 125 appartementen
Start verkoop: Nog niet bekend
Start bouw: Nog niet bekend

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!