ROC locatie aan Veluwestraat Arnhem: transformatie naar wonen

In de heuvelachtige wijk Heijenoord in Arnhem-Noord ontwikkelen wij een bijzondere woonwijk met duurzame woningen op het schoolterrein van het ROC Rijn IJssel. De woningen komen aan de Veluwestraat te liggen, in een glooiend parklandschap. Mooie zichtlijnen zijn karakteristiek voor het toekomstige buurtje.

Omwonenden denken mee

Rijn IJssel vertrekt te zijner tijd als ‘goede buur’ en heeft buurtbewoners en omwonenden de afgelopen jaren actief betrokken bij de toekomstplannen van het schoolterrein. Die betrokkenheid is vertaald in het ontwikkelkader ‘Wonen in een parklandschap’. Dit ontwikkelkader bevat de uitgangspunten voor het nieuwe buurtje. Wilma Wonen vindt het belangrijk omwonenden en belanghebbenden ook in het vervolgproces te betrekken bij het te ontwikkelen nieuwbouwplan.

Opstellen concept stedenbouwkundigplan

In de zomer van 2023 zijn wij gestart met de vertaling van het kader naar het opstellen van het concept stedenbouwkundig plan. In dit plan staat wat de gewenste inrichting is van de toekomstige buurt. Zo wordt het aantal woningen, de locatie en het type woningen beschreven. Ook leggen we globaal de inrichting van de openbare ruimte vast. Het concept stedenbouwkundig plan wordt door de gemeente Arnhem getoetst.

Meer informatie vindt u op: nieuwbouw-veluwestraat.nl

Factsheet

Locatie: ROC locatie Veluwestraat Arnhem
Opdrachtgever: Wilma Wonen
Bouwbedrijf: nader te bepalen
Start verkoop: nader te bepalen
Start bouw: nader te bepalen

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!