De Weide II wordt een toekomstigbestendige wijk met energieneutrale woningen.

Op een groene, waterrijke locatie in Meerkerk ligt woningbouwproject De Weide II. Deze locatie ligt ten zuiden van het eerder gerealiseerde De Weide I. Hier bouwen Wilma Wonen en partner Reinbouw tussen 2024 en 2028 150 energieneutrale woningen. De locatie belooft een nieuwe ‘Heerlijkheid’ te worden.

De Vijf Heerlijkheden

Een heerlijkheid stond in de middeleeuwen voor een gebied waarover een heer gezag had. In onze tijd associëren we het behalve met een adellijk grondgebied met iets moois of smakelijks. Daarmee is een bruggetje geslagen naar de vijf thema’s die binnen het bouwproject de vijf ‘heerlijkheden’ symboliseren en bijdragen aan de ontwikkeling van De Weide II.

Samen met de natuur – een toekomstbestendige, gezonde en aantrekkelijke buurt
Samenkomen – bewoners ontmoeten elkaar als vanzelf
Samen ontdekken – voor kinderen is buitenspelen de belangrijkste vorm van dagelijks bewegen
Samen wonen – samen bouwen aan een waardevolle wijk om een leven lang in te wonen
Samen duurzaam – sociaal duurzaam, klimaatadaptief wonen in energieneutrale huizen

Toekomstbestendig

De woningen worden energieneutraal gebouwd. Toekomstige bewoners worden onder andere met een duurzaamheidspaspoort gestimuleerd duurzame(re) keuzes te maken voor hun woning en woonomgeving. Op deze manier wordt De Weide II een duurzame, toekomstbestendige en klimaatadaptieve wijk.

Meer informatie over De Weide II is te vinden op: www.nieuwbouw-meerkerk.nl

Factsheet

Locatie: De Weide II, Meerkerk
Opdrachtgever: Wilma Wonen en Reinbouw
Bouw: 150 woningen; 105 vrije sectorwoningen, zowel koop als sociale huur
Start verkoop: prognose 4e kwartaal 2023
Oplevering: prognose 3e kwartaal 2024 (fase 1)


Copyright Wilma Wonen 2023

Site by Alsjeblaft!