Nieuw Trompenburg in Lisse: nieuwe woningen binnen de bestaande dorpskern

Nieuw Trompenburg vormt op dit moment een ‘ontbrekend puzzelstukje’ in Lisse. Een braakliggend terrein waar ooit het woonzorgcentrum Rustoord en daarvoor nog de Austria deurenfabriek stonden. Omdat de ontwikkeling binnen een bestaande woonwijk plaatsvindt, vinden wij het belangrijk dat het plan goed aansluit op het karakter van de bestaande bebouwing, zodat het dorpse buurtje op een passende manier wordt voltooid.

Lintbebouwing & ruimtelijk karakter

In ons planconcept zetten we het bestaande stramien van Lisse voort door de lintbebouwing langs Achterweg, Vuursteeglaan en Heereweg te respecteren en door te trekken binnen de ontwikkeling. Met ruim de helft van de te ontwikkelen oppervlakte aan tuin en openbaar groen willen we het open en groene karakter van de buurt behouden. Ook kijken we actief naar het goed oplossen en benutten van parkeervoorzieningen en andere maatregelen om de groene en duurzame waarden van de buurt te maximaliseren.

In Nieuw Trompenburg komen 64 woningen, die aantrekkelijk zijn voor een brede doelgroep, waaronder gezinnen. Het woningprogramma bestaat uit 44 koopwoningen, waarvan 18 twee-onder-een-kapwoningen, 6 drie-onder-een-kapwoningen en 19 rijwoningen, en, zoals het er nu naar uitziet, een vrije kavel. In de nieuwbouwwijk komen ook 20 betaalbare koopappartementen.

Voor meer informatie: nieuwtrompenburg.nl

Factsheet

Locatie: Nieuw Trompenburg, Lisse
Bouwbedrijf: HSB Bouw Volendam
Omvang: 64 woningen
Start verkoop: Medio 2024 (prognose)

Wilma Wonen is erkend NEPROM-lid Copyright Wilma Wonen 2024

Site by Alsjeblaft!