Wilma Wonen gaat op de locatie Trompenburg in Lisse nieuwe woningen ontwikkelen binnen de bestaande dorpskern.

Aansluiten bij de context

Locatie Trompenburg vormt op dit moment een ‘ontbrekend puzzelstukje’ in Lisse. Een braakliggend terrein waar ooit het woonzorgcentrum Rustoord en daarvoor nog de Austria deurenfabriek stonden. Omdat de ontwikkeling binnen een bestaande woonwijk plaats vindt, vinden wij het belangrijk dat het plan goed aansluit op het karakter van de bestaande bebouwing, zodat het dorpse buurtje op een passende manier wordt voltooid.

Lintbebouwing & ruimtelijk karakter

In ons planconcept zetten we het bestaande stramien van Lisse voort, door de lintbebouwing langs Achterweg en Heereweg te respecteren en door te trekken binnen de ontwikkeling. En met ruim de helft van het te ontwikkelen oppervlakte aan tuin en openbaar groen, willen we het open en groene karakter van de buurt behouden. Ook kijken we actief naar het goed oplossen en benutten van parkeervoorzieningen en andere maatregelen om de groene en duurzame waarden van de buurt te maximaliseren.

Factsheet

Locatie: Trompenburg, Lisse
Bouwbedrijf: n.n.b.
Omvang: n.n.b.
Start bouw: najaar 2021 (planning)
Oplevering: najaar 2022 (planning)

Copyright Wilma Wonen 2020

Site by Alsjeblaft!