Samen ontwikkelen tot op de vierkante centimeter.

DOK40 in Eindhoven is een binnenstedelijke ontwikkeling die optimaal gebruik maakt van de beschikbare oppervlakte maar toch met veel woonkwaliteit, een duurzaam karakter en raakvlak met de historie van de plek. Een bijzondere samenwerking tussen Wilma Wonen en CRA Vastgoed lag ten grondslag aan dit succes. Projectontwikkelaar Mandy Helmhout en algemeen directeur Stefan Swinkels namen de honneurs waar voor CRA Vastgoed.

Basis van vertrouwen

Toen CRA Vastgoed Wilma Wonen in 2016 benaderde om samen in Eindhoven een woningbouwproject te ontwikkelen was er tussen beide partijen direct een klik. Beiden zijn in essentie familiebedrijven met een lange historie en delen de drijfveer om vooral kwalitatief hoogwaardig te ontwikkelen. Kwaliteit leveren voor de lange termijn, die ook bijdraagt aan de reputatie van je eigen bedrijf. Die mooie match zou gedurende het hele ontwikkeltraject een bron van wederzijds vertrouwen blijken

Diverse volumes vormen samen DOK40

De uitdaging: ontwikkelen op de vierkante centimeter

Op de locatie aan de Oude Haven in Eindhoven was een eerder, op hoogbouw geënt plan, gestrand in de naweeën van de economische crisis. Er moest met een lager profiel toch een winstgevend project worden gerealiseerd, zonder dat er aan kwaliteit zou worden ingeboet.

Uit deze uitdaging werd ‘DOK40’ geboren. Een ingenieus plan dat door de stapeling van functies en door gebruik te maken van bestaande hoogteverschillen een toereikend programma kon beloven, met veel woonkwaliteit en een hoge stedenbouwkundige waarde. Doordat Wilma aanschoof als investerende ontwikkelpartner kon het risico worden gedragen en de financiering van het plan worden afgerond.

“We waren tijdens de financiële crisis op zoek naar partijen die risicodragend konden participeren en waren erg blij dat Wilma Wonen vertrouwen had in het project en mee ging investeren. Hierdoor hebben we de hoge kwaliteit die we ambieerden kunnen realiseren.” aldus Stefan Swinkels, algemeen directeur CRA Vastgoed.

Stapelen van functies

Bureau Architecten aan de Maas werd aangetrokken voor de uitwerking van het plan en Huybregts Relou Bouw als aannemer. Vanuit ieders discipline en meestal in hecht teamverband werd er verder gepuzzeld aan de slimme oplossingen waar de locatie om vroeg: diverse volumes die samen optimaal gebruik maken van de beschikbare oppervlakte, het daaruit volgende zeer diverse programma aan woningen, de stapeling ervan op een verborgen parkeerlaag en de oriëntatie rond een gezamenlijke binnentuin. Maar ook klimaatbestendigheid en duurzaamheid moesten worden verankerd in het project met groene daken, slimme regenopvang, energieopwekking door middel van zonnepanelen en een zeer goede isolatie.

Het Eindhovensch Kanaal, bakermat van industrieel Eindhoven
Halverwege de 19e eeuw werd het veertien kilometer lange Eindhovensch Kanaal uitgegraven om daarmee Eindhoven te verbinden met de Zuid-Willemsvaart. Dit betekende een economische en logistieke impuls voor de stad die daardoor ook via de stoomboot vanuit Rotterdam kon worden bereikt. De opkomende industrie had zijn weerslag op de bebouwing langs het kanaal met de komst van grote fabrieken als die van DAF. Op de locatie van DOK40 zelf, verrees in 1936 het karakteristieke bakstenen pand van garage A.C.M. van der Meulen. Het succesvolle bedrijf zou de jaren erop verder uitgroeien en was decennialang bepalend voor de plek. Helaas ging het oorspronkelijke gebouw in 2010, na jaren leegstand, verloren in een brand.

Stedenbouw met karakter

Ondanks de complexe bouwkundige grondslag van het plan bleef de stedenbouwkundige waarde niet onderbelicht. Zo werd er bewust en unaniem gekozen voor uitstraling en kwaliteit, ook als dat op de bouwkosten drukte.

Mandy Helmhout, Projectontwikkelaar CRA Vastgoed: “Het was al gauw duidelijk dat, om het project rendabel te kunnen maken, we een grotere massa nodig hadden dan er voorheen was voorzien. Daarom was het noodzakelijk zo optimaal mogelijk van de beschikbare grond gebruik te maken. Toch hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de historische waarden van de plek terug te laten komen en ik denk dat we daar in geslaagd zijn.”

Het historische garagepand van A.C.M. van der Meulen met de karakteristieke ronde uitbouw werd daarbij bijna letterlijk teruggebracht door het als beeldbepalend gebouw integraal op te nemen in de planontwikkeling. En de typische sheddaken die terugkomen in het ontwerp zorgen al van veraf voor een herkenbare, industriële contour.

Ook in de materialisering werden er geen kosten bespaart: robuust metselwerk en metalen elementen met raakvlak met het industriële verleden van de locatie voeren de boventoon. Hierdoor is DOK40 een plek geworden met karakter. Een karakter dat naadloos aansluit op de plek, de stad en de historie van de locatie.

Een groen, klimaatadaptief hart

Doordat de locatie een hoogteverschil kent, aflopend vanaf de Kanaaldijk, kon er een parkeerkelder onder het plan worden verwerkt met de in- en uitrit aan de lage zijde, zonder dat dit een negatieve weerslag had op de levendigheid en toegankelijkheid van de ‘plint’ van DOK40. Op het parkeerkelderdek dat hierdoor ontstond werd een forse, gezamenlijke daktuin opgenomen.

Deze tuin vormt in eerste instantie een rustige, groene ontmoetingsplek voor alle bewoners van DOK40, maar tevens herbergt zij een slim systeem om de klimaatbestendigheid te verhogen: door middel van waterretentiekratten wordt regen opgevangen en weer vertraagd afgegeven aan de beplanting zodat de piekbelasting van de riolering wordt gereduceerd.

Foto daktuin: Het ‘groene hart’ van DOK40

Goede basis voor de toekomst

DOK40 is inmiddels opgeleverd, buitengewoon positief ontvangen en alle woningen zijn verkocht. De samenwerking tussen Wilma Wonen en CRA Vastgoed is tijdens het ontwikkeltraject van DOK40 steeds zeer prettig geweest. Het wederzijdse vertrouwen, het werken vanuit dezelfde grondslag en de professionele aanpak van de uitdagingen die gezamenlijk zijn aangegaan, smaakte naar meer en heeft inmiddels al tot verdere samenwerkingen geleid.

Site by Alsjeblaft!